2012 ve 2013'teki Besteci ve Müzikbilimci Yıldönümleri

2012 ve 2013'teki Besteci ve Müzikbilimcilerin Doğum ve Ölüm Yıldönümü Tarihleri

2012 ve 2013'teki Besteci ve Müzikbilimcilerin Doğum ve Ölüm Yıldönümü Tarihleri

Müzikoloji Platformu olarak şu çağrıda bulunuyoruz: Gelin biz müzik ve müzikbilim insanları olarak doğum ve ölüm yıldönümlerini unutmayarak, değerli besteci ve müzikbilimcilerini taltif edelim. Farklı yerlerde, farklı etkinlikler, farklı icralar, farklı konuşmalarda... Unutmayalım, unutturmayalım...

NOT: Çizelgeye uygun haftalar tespit edildiği takdirde Müzikoloji Platformu; eserlerin saptanması, notalarının edinilmesi, düzenlemelerinin yapılması, varisleri ile temasın sağlanması, program notları, tanıtım konuşması veya sunularının hazırlanması, şef ve solist tekliflerinin/görüşmelerinin yapılması anlamında işbirliklerine açıktır.

 

2012 Doğum Yıldönümleri

Ahmed Adnan Saygun: 7 Eylül 2012'de, 105.

Muammer Sun: 15 Ekim 2012'de; 80.

Sadi Karsel: 29 Aralık 2012'de, 110.

Halit Recep Arman: 2012'de, 110.

Hulusi Öktem: 2012'de; 120.

İsmail Zühtü Kuşçuoğlu: 2012'de; 135.

Mehmet Baha Pars: 2012'de; 135.

 

2012 Ölüm Yıldönümleri

Ulvi Cemal Erkin: 15 Eylül 1972'de; 40.

Mithat Fenmen: 18 Ekim 2012'de; 30.

Ferit Tüzün: 21 Ekim 2012'de; 35.

Cengiz Tanç: 16 Aralık 2012'de; 15.

Necip Celal Antel: 29 Aralık 2012'de; 55.

 

2013 Doğum Yıldönümleri

Nuri Sami Koral: 9 Ocak 2013'te; 105.

Ertuğrul Oğuz Fırat: 1 Şubat 2013'te; 90.

Selman Ada: 24 Şubat 2013'te; 60.

Cengiz Tanç: 10 Nisan 2013'te; 80.

Safvet Atabinen: Mayıs 2013'te; 155.

Necil Kazım Akses: 6 Mayıs 2013'te; 105.

Turgut Aldemir: 28 Eylül 2013'te; 70.

Kemal Sünder: 20 Ekim 2013'te; 80.

Necdet Levent: 26 Aralık 2013'te; 90.

Kaptanzade Ali Rıza Bey: 2013'te; 130.

Fuat Koray: 2013'te; 110.

Necip Celal Antel: 2013'te; 105.

Ferit Hilmi Atrek: 2013'te; 105.

Kemal Çağlar: 2013'te; 75.

 

2013 Ölüm Yıldönümleri

Muzaffer Sarısözen: 3 Ocak 2013'te; 50.

Osman Zeki Üngör: 28 Şubat 2013'te; 55.

Nedim Otyam: 6 Mart 2013'te; 5.

H.Ferid Alnar: 27 Temmuz 2013'te; 35.

Fehmi Ege: 5 Ekim 2013'te; 35.

Mehmet Baha Pars: 25 Ekim 2013'te; 60.

Halil Bedii Yönetken: 28 Aralık 2013'te; 45.

Hasan Toraganlı: 2013'te; 20.