Arap ve Türk Musikisinin XX.Yüzyıl Birlikteliği

Bağlam Yayınları "Müzikbilimleri Dizisi"

ARAP VE TÜRK MUSİKİSİNİN XX. YÜZYIL BİRLİKTELİĞİ
Murat ÖZYILDIRIM

 
Editör: Vural Yıldırım
 
Kültürel değerlerin zaman içinde etkileşimiyle şekillenen makamlı musiki, Türk ve Araplar'ı birbirine yakınlaştıran müşterek değerlerden biri olarak önümüzde durmaktadır.

Bu mütevazı çalışma, Türk - Arap musiki ve sanatkârları arasında XX. yüzyıldaki ilişkileri irdelemektedir. Eser, görkemli geçmişleri yüzyıllara dayanan söz konusu musikilerin geçtiğimiz yüzyıldaki etkileşimini incelerken Türkiye'de Şark musikisi tartışmalarını, yıllarca beğeniyle izlenen Mısır filmlerini, Arap ülkelerindeki Türk sanatkârları, Türkiye'de Arap ses sanatkârlarına halkın ilgisini, dönemin tanıklarının da katkısıyla, olabildiğince ayrıntılı biçimde okura sunmaya çalışmaktadır.
Murat ÖZYILDIRIM