Sun Yayınevi "Müzikbilimleri Dizisi"

Kitaplar ile ilgili geniş bilgi için http://www.sunyayinevi.com

Doğumunun 100. Yılında
"Ahmed Adnan Saygun"

Dinçer Yıldız

 

TÜRKİYE'NİN MÜZİĞİ (2 Cilt)

Cilt 1: Sanat Müziği
Cilt 2: Halk Müziği

TÜRKİYE'NİN MÜZİĞİ
Kurt - Ursula Reinhard
Çev: Sinemis Sun


Cilt 1: Sanat Müziği
Cilt 2: Halk Müziği


SUN Yayınevi, bir ilki daha gerçekleştirmektedir: Kurt ve Ursula Reinhard'ların Türk müziğiyle ilgili iki ciltlik Musik der Turkei adlı kitaplarının Türkçe çevirisini, ilk kez ilgililerin hizmetine sunmaktadır. Türkiye'nin Müziği adıyla çevrilen kitapların birinci cildi geleneksel Türk Sanat Müziği'ni, ikinci cildi Türk Halk Müziği'ni konu almaktadır.

Dr. Sinemis Sun'un, kitapların özgün dili olan Almanca'dan Türkçe'ye yaptığı özenli çeviri ve kitapların içeriği, öyle umuyorum ki, müzik çevrelerimizden epey ses getirecektir.

Reinhard'ların, kendi bilimsel anlayışları açısından değerlendirdikleri konularda, bu ülkenin ve Türk müziğinin sahibi olarak bizler ne düşünüyoruz, bu konuları nasıl değerlendiriyoruz? Bunun için kitapların Türk dilinde yayınlanması gerekiyordu. Musik der Turkei yıllar önce yayınlanmış fakat bugüne kadar Türkçe'ye çevrilmemişti. Bu görevi SUN Yayınevi üstlendi: kitaplar Türkçe olarak yayınlandı.

Yabancı gözüyle Türk müziği konusunda yazılmış böylesine kapsamlı iki kitap, tümüyle ve ayrıntılarıyla elbette eleştirilere uğrayacaktır. İnanıyorum ki: Müzikbilimcilerimiz ve geleneksel Türk Sanat Müziği'ni ve Türk Halk Müziği'ni iyi bilen kimseler, bu kitapları inceleyecek ve eleştirilerini - değerlendirmelerini ilgili kamuoyu ile paylaşacaklardır. Yapılacak eleştirilere ve değerlendirmelere, kitabın bundan sonraki basımlarında yer vermeyi düşünüyorum. Kitapların Türk dilinde yayınlanması, bu tür eleştiri, tartışma ve değerlendirmelerin yapılmasına olanak sağlayacaktır. Buna inanıyorum, bunu bekliyorum.

SUN Yayınevi, iki ciltten oluşan Türkiye'nin Müziği adlı bu kitapları Türk müzikbilim alanına ilk kez sunmakla onur duymaktadır.SUN Yayınevi adına Muammer Sun

 

I. Basım
Ocak 2007

Çeviren
Sinemis Sun

Editör
Arda Erdem

Nota Yazımı ve Sayfa Tasarımı
Arda Erdem

Kapak Kompozisyonu
Şadi Aycan

Basım
AJANS TÜRK Basın ve Basım Sanayi A.Ş.
İstanbul Yolu 7. km NECDET EVLİYAGİL Caddesi No: 24 Batıkent / Ankara
Tel: (0312) 278 08 24

 

DERLEME NOTLARI I.Kitap

 

"DERLEME NOTLARI"
"Anadolu'da Geleneksel Müzik Yaşamı Üzerine Notlar"
1937-1952

Ankara Devlet Konservatuvarı Folklor Arşivi için, 1937 - 1952 yılları arasında birçok ilde, ilçede, köyde derlemeler yapıldı. Sözlü - sözsüz halk müziği değerlerini saptamak amacıyla yapılan bu derlemelere A. Adnan Saygun, U. Cemâl Erkin, N. Kâzım Akses, H. Ferid Alnar, Halil Bedi Yönetken, Muzaffer Sarısözen gibi, o dönemin önde gelen bestecileri ve araştırmacıları katıldılar. Binlerce halk müziği (sözlü-sözsüz) balmumu plaklara kaydedildi ve bunlar Folklor Arşivi'nde biriktirildi.

Bu derlemelerin bazılarına katılan Halil Bedi Yönetken, başkalarının yapmadığı bir şeyi yaptı: Derleme sırasında notlar tuttu ve bunları yazıya dönüştürerek 1940'lı yıllarda yayımladı. Elinizdeki bu kitap, yaşamın içiden derlenmiş böyle bir çalışmanın ürünüdür. Ve bize, 1940'ların Türkiye'sinden insan manzaraları sunar; o dönemin müziklerinden, halk oyunlarından bilgi verirken, geleneklerine - göreneklerine ve daha genel bir deyişle o dönemin kültürüne ait çok önemli saptamalar yapar. Düşünür müsünüz: O tarihlerde radyo henüz yaygınlaşmamış, televizyon yok, plak-CD bugünkü gibi yurt çapında pazarlanmıyor; ulaşım ve iletişim gelişmemiş, insanların yaşayışları ve insanlararası ilişkiler bugünküne benzemiyor; o tarihlerle bu günler arasında, bunlar gibi pek çok fark var. İşte, Yönetken'in kitabının önemli bir yanı da bu: O günlerin henüz yozlaşmamış müzik - kültür ve yaşayış verileri konusunda notlar almak, bunları "Derleme Notları" içinde toplamak; 1940'ların halk yaşayışına - halk kültürüne ışık tutmak, tanıklık etmek. İçerdiği bilgilerin yanısıra, bu özelikleriyle de "Derleme Notları" önemli bir "kaynak kitap" değerindedir.

O günlerin sosyo - kültürel yaşamı hakkında bilgi edinmek isteyen, Anadolu insanının kültürel yaşamıyla (Folklor) tanışmak isteyen herkes, bu kitapta, bilgilerini çoğaltıcı örneklerin yanısıra, kendi yaşamını zenginleştirici örnekler de bulacaktır.

"Derleme Notları"nı yayınlama olanağını bize veren, Orkestra Dergisinin sahibi, değerli müzisyen ve düşünür, sevgili dost Panayot Abacı'ya teşekkür ederiz.

Muammer SUN

I. Basım
Temmuz 2006

Kapak Kompozisyonu
Ozan Sağdıç

Editör
Arda Erdem

Nota Yazımı ve Sayfa Tasarımı
Arda Erdem

Basım
AJANS TÜRK Basın ve Basım Sanayi A.Ş.
İstanbul Yolu 7. km NECDET EVLİYAGİL Caddesi No: 24 Batıkent / Ankara
Tel: (0312) 278 08 24

ALEKSANDR BORODİN

Aleksandır Borodin
Yaşamı ve Eserleri

Sun Yayınevi, bu kitapla birlikte yeni bir dizi başlatıyor: Besteciler Dizisi. Dizinin ilk kitabı Rus Beşleri'nin önde gelen üyesi Aleksandır Borodin'in yaşamı ve yapıtları. İkinci kitap, Çağdaş Türk Müziği'nin en büyük bestecisi Ahmed Adnan Saygun üzerine olacak.

Borodin'i ilgiyle ve severek okuyacağınıza inanıyorum. Çünkü o, olağan biyografi kitaplarından farklı bir öze ve anlatıma sahip. Bu kitapta, Rus toplumunun kuruluşu ve gelişimi içinde Rus Beşleri'ni hazırlayan koşullar, Rus Beşleri'nin özellikleri, müzik sanatı içindeki yerleri ve Beşler içinde Borodin'in kişiliği ve müziği, olağanüstü bir çekicilikle anlatılıyor. Kitapta Borodin'in bütün eserlerinin bir listesini ve bazı eserlerinin analizini bulacaksınız.

... Geniş bilgisi, derin kültürü ve bunlar kadar önemli olan kendine özgü felsefesi ile sayın Dinçer Yıldız, müzik ve felsefe dünyamız için yeni, değişik ve değerli bir yazar-düşünür olarak, bu alanlara katkıda bulunmaktadır.

Sun Yayınevi, Dinçer Yıldız'a değerli katkılarından dolayı teşekkür eder.


I. Basım
Eylül 2006

Kapak Kompozisyonu
Ozan Sağdıç

Yayına Hazırlayan
Sibel Bilgin

Sayfa Tasarımı
Sibel Bilgin

Basım
AJANS TÜRK Basın ve Basım Sanayi A.Ş.
İstanbul Yolu 7. km NECDET EVLİYAGİL Caddesi No: 24 Batıkent / Ankara
Tel: (0312) 278 08 24